Menu

Gói trả sau

MCAP

 • 5Gb
 • 9.000đ
 • 30 ngày

CB

 • 9.000đ
 • 30 ngày

FUNRING

 • 9.000đ
 • 30 ngày

3MCAP

 • 27.000đ
 • 90 ngày

6MCAP

 • 54.000đ
 • 180 ngày

12MCAP

 • 108.000đ
 • 360 ngày

Xem tất cả

Gói trả sau

MCAP

 • 5Gb
 • 9.000đ
 • 30 ngày

CB

 • 9.000đ
 • 30 ngày

FUNRING

 • 9.000đ
 • 30 ngày

3MCAP

 • 27.000đ
 • 90 ngày

6MCAP

 • 54.000đ
 • 180 ngày

12MCAP

 • 108.000đ
 • 360 ngày

Xem tất cả

Gói trả sau

M10

 • 50Mb
 • 10.000đ
 • 30 ngày

M25

 • 150Mb
 • 25.000đ
 • 30 ngày

M50

 • 450Mb
 • 50.000đ
 • 30 ngày

C90

 • 60Gb
 • 90.000đ
 • 30 ngày

MIU

 • 3.8Gb
 • 70.000đ
 • 30 ngày

M70

 • 3.8Gb
 • 70.000đ
 • 30 ngày

F70

 • 7Gb
 • 70.000đ
 • 30 ngày

HDP70

 • 2Gb / 70p gọi nội mạng
 • 70.000đ
 • 30 ngày

HD70

 • 3.8GB
 • 70.000đ
 • 30 ngày

MIU90

 • 5.5Gb
 • 90.000đ
 • 30 ngày

Xem tất cả